Montaż naziemny systemów PV

Energia odnawialna źródłem dochodów w rolnictwie

Słoneczne żniwa – zrównoważona gospodarka się opłaca

Wielu niemieckich rolników od lat stawia na odnawialne źródła energii. Wysokie plony ze swych pól zbierają już nie przy pomocy traktorów, lecz naziemnych farm fotowoltaicznych. Mają ku temu powody: roczna wydajność z hektara wynosi od 400 000 do 500 000 kilowatogodzin. Nadwyżkę niewykorzystanej w gospodarstwie energii rolnicy wprowadzają do sieci, otrzymując dodatkowe wynagrodzenie na podstawie ustawy o energii ze źródeł odnawialnych.

Zalety firmy SOLprime
Nasi pracownicy zbadają możliwości zagospodarowania Twojego terenu i zaproponują Ci plan naziemnej instalacji fotowoltaicznej. Gdyby zbudowanie instalacji na otwartej przestrzeni okazało się niemożliwe, pozostają jeszcze powierzchnie dachowe gospodarstwa, które zwykle nadają się do wykorzystania.

Nasze referencje | Przejdź do zapytania


Pełna obsługa dużych instalacji

Efektywność ekonomiczna, bezpieczeństwo planowania i uniwersalna technika

Technika systemowa SOLprime zapewnia oszczędność czasu i kosztów podczas realizacji instalacji. Możemy oszczędzić Ci także wiele pracy: jako doświadczeni eksperci w dziedzinie fotowoltaiki wykonamy dla Ciebie poszczególne usługi lub poprowadzimy całość prac związanych z projektem. Ty decydujesz, my działamy!
Skorzystaj z zalet pełnej obsługi:

  • Projektowanie
  • Badanie gleby i statyki
  • Dostawa i montaż idealnie dostosowanej konstrukcji wsporczej
  • Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia
  • Kierowanie pracam