Referencje

Systemy fotowoltaiczne

Klientów prywatnych

Od 2010 roku w Kilonii i okolicach zainstalowano ponad 600 systemów fotowoltaicznych.

Referencje klientów prywatnych

Systemy fotowoltaiczne

Klienci komercyjni

W ciągu ostatnich kilku lat dostarczyliśmy systemy ram montażowych do instalacji
o mocy przekraczającej 500 MWp

Referencje  Klienci komercyini