Projekte
Projekty

Szklarnie na Madagaskarze

Food & Energy Concept

Za inicjatywą Food & Energy Concept firmy SUNfarming kryje się zrównoważona energia słoneczna i regionalna żywność! We współpracy z Uniwersytetem w Antsirabe na Madagaskarze na powierzchni około 8,82 ha budowane są szklarnie Food & Energy. W przyszłości między rzędami modułów będą uprawiane lokalne warzywa, owoce i kwiaty. Projekt ten nie tylko zwalcza bezrobocie, ale trwale poprawia warunki życia ludzi.

Zalety w skrócie:

  • Produkcja energii fotowoltaicznej i żywności przy pomocy wodooszczędnej technologii
  • Zmniejszenie bezrobocia na obszarach dotkniętych kryzysem i w krajach rozwijających się
  • Poprawa edukacji
  • Dochód bezpośredni zwiększa motywację uczestników i odciąża kasę publiczną
  • Skalowalność koncepcji – możliwość jej poszerzenia i zwielokrotnienia efektów

Projekt ten wspieramy naszą kompetencją techniczną.


Warzywa ekologiczne prosto z hotelowego dachu

Nasza szklarnia Food & Energy w berlińskim hotelu ESTREL

Zapoczątkowana przez naszego partnera, firmę SUNfarming, inicjatywa Food & Energy Concept polega na produkcji zrównoważonej energii słonecznej i regionalnej żywności na tej samej powierzchni.

Szklarnia na dachu berlińskiego hotelu ESTREL jest kolejnym przykładem mądrego zagospodarowania terenu: rosną tu ekologiczne ogórki, pomidory, cukinie, papryczki chilli, figi bawarskie i zioła, natomiast moduły fotowoltaiczne wytwarzają zieloną energię dla hotelu. Nasz zespół był odpowiedzialny za realizację techniczną projektu na miejscu.

Więcej informacji, w tym wywiad z Peter Schrum, założycielem i głównym udziałowcem firmy Sunfarming, można znaleźć w magazynie ESTREL-STORY na stronie 20 i następnych.


Pływająca instalacja fotowoltaiczna

Food & Energy Concept

Inicjatywa Food & Energy Concept firmy SUNfarming działa również na wodzie. Przyczyniliśmy się do tego, że niedaleko hotelu DämeritzSeehotel pływa pierwsza instalacja fotowoltaiczna na jeziorze Dämeritzsee. Możliwości dodatkowego wykorzystania tej platformy są bardzo szerokie – w przyszłości będą się na niej odbywały imprezy organizowane przez hotel.

Hotelowi i jego gościom życzymy stopy wody pod kilem!


Pomoc rozwojowa

Togo/ Afryka Zachodnia i Południowa

Mieszkańcy wielu regionów świata są pozbawieni stabilnych źródeł zasilania. Koszty budowy sieci energetycznej są bardzo wysokie, zwłaszcza gdy konieczne jest zbudowanie długiej linii do przesyłu energii o niewielkiej mocy. Dochodzą przeszkody biurokratyczne, których pokonanie wymaga wiele czasu i ogromnej cierpliwości.

Z naszych doświadczeń zgromadzonych w wyniku działalności firmy SOLprime w Ghanie/ Afryce Zachodniej wynika, że aby świadczyć pomoc rozwojową, trzeba dysponować nie tylko funduszami i ochotnikami, lecz także stwarzać szanse rozwoju dla lokalnych przedsiębiorstw. Nawet w trudnych czasach pozostajemy w kontakcie z naszymi partnerami i współpracownikami w Ghanie/ Afryce Zachodniej. Firma SOLprime po raz pierwszy stosuje tam swoją technikę off-grid, zdobywając pierwsze doświadczenia i know-how w zakresie zrównoważonej produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, gdzie odbiorca niekoniecznie musi płacić za energię pierwotną.


intersolar 15 – 17 maja 2019 roku

Monachium

Targi INTERSOLAR INTERSOLAR Europa są każdego roku ważnym wydarzeniem w kalendarzu firmy SOLprime. Podczas ostatniej edycji targów, także na towarzyszących im konferencjach, można było otrzymać solidną dawkę wiedzy o fotowoltaice, elektrowniach słonecznych, ogrzewaniu fotowoltaicznym, infrastrukturze sieciowej i rozwiązaniach do integracji odnawialnych źródeł energii. Warto wspomnieć o zagadnieniu pływających systemów PV. Są one doskonałą alternatywą pozwalającą zaoszczędzić cenną powierzchnię gruntów i w sposób maksymalnie wydajny wykorzystać moduły fotowoltaiczne!

Podczas wydarzenia odbyliśmy wiele inspirujących rozmów i zapoznaliśmy się z mnóstwem nowych pomysłów i modeli. Mieliśmy także okazję nawiązania perspektywicznych kontaktów biznesowych oraz pogłębienia relacji z dotychczasowymi partnerami..